Niki for Gianni Versace, s/s 1992

Niki for Gianni Versace, s/s 1992Christy for Gianni Versace, s/s 1992

Christy for Gianni Versace, s/s 1992Karen for Gianni Versace, s/s 1992

Karen for Gianni Versace, s/s 1992Cindy for Gianni Versace, f/w 1991/92

Cindy for Gianni Versace, f/w 1991/92Christy for Gianni Versace, f/w 1992/93

Christy for Gianni Versace, f/w 1992/93Emma for Gianni Versace, s/s 1992

Emma for Gianni Versace, s/s 1992Karen for Gianni Versace, s/s 1995

Karen for Gianni Versace, s/s 1995Carla for Gianni Versace, s/s 1992

Carla for Gianni Versace, s/s 1992Talisa for Gianni Versace, 1990

Talisa for Gianni Versace, 1990Naomi and Christy with Gianni Versace, closing his s/s 1994 show

Naomi and Christy with Gianni Versace, closing his s/s 1994 showChristy for Gianni Versace, by Irving Penn, 1991

Christy for Gianni Versace, by Irving Penn, 1991Claudia for Gianni Versace, s/s 1992

Claudia for Gianni Versace, s/s 1992Carla for Gianni Versace, s/s 1992

Carla for Gianni Versace, s/s 1992Linda for Gianni Versace, s/s 1991

Linda for Gianni Versace, s/s 1991Carla for Gianni Versace, f/w 1992/93

Carla for Gianni Versace, f/w 1992/93